• kontakt@kaniaphotography.pl

Czy jesteś wspierającym współpracownikiem?

Czy jesteś wspierającym współpracownikiem?

Czy uważasz się za dobrego kolegę?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz przede wszystkim poznać cechy i właściwości dobrego kolegi!

 • Ktoś, kto rozumie, kiedy jego kolega ma problemy
 • Potrafi podać pomocną dłoń komuś w potrzebie
 • Dobry słuchacz
 • Gracz zespołowy
 • Osoba, która nie rozprasza uwagi przy biurku
 • Unika polityki biurowej
 • Staje w obronie pracowników, którzy mogą być ofiarami mobbingu lub molestowania
 • Pozwala innym na wnoszenie wkładu w ich własne projekty i docenia ich pomysły
 • Jest uczciwy i sprawiedliwy
 • Szanuje innych
 • Przyjazna i przystępna osobowość

Jak wiele z tych cech potrafisz wymienić?

Aby w dużej przestrzeni, pełnej indywidualnych stanowisk pracy biurowej, współpracownicy mogli pracować razem jako jedność, muszą się wzajemnie szanować i rozumieć swoje mocne i słabe strony. Unikanie plotek i polityki biurowej jest również istotnym elementem tego tematu.

Czy uważasz się za wspierającego współpracownika?

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz